|
290 סניפים ובכולם אפשר להצטרף לגולן טלקום 290 סניפים ובכולם אפשר להצטרף לגולן טלקום