תקנון שירות הקראת מסרונים

(רישום לשירות)

השירות:

1.ברוכים הבאים לתקנון שירות "הקראת מסרונים" ("השירות"). השירות ניתן באמצעות צד שלישי עבור גולן טלקום בע"מ ("גולן"), ללקוחות החברה אשר הצטרפו לשירות ("הלקוח"). ההצטרפות לשירות והשימוש בו הינם בכפוף לתנאי תקנון זה ובהתאם לאמור בכל דין.

2. השירות מאפשר לאנשים עם מוגבלות בראייה ("מוגבלות"), לקבל שירות הקראת מסרונים טלפוני בזמן אמת ("המוקד"), לקוח הרשום לשירות יקבל שיחה ממוקדן אנושי שיקריא לו את תוכן ההודעה כפי שהתקבלה במכשירו של הלקוח, השירות ניתן בכפוף לאמור בתקנון זה.
 
3. על מנת להירשם לשירות, על הלקוח למלא את פרטיו בכל השדות המופיעים בתחתית טופס זה, בליווי עותק אישור/תעודה רשמיים אודות המוגבלות וכן כל טופס נוסף שיידרש על ידי גולן טלקום. הטפסים יועברו לגולן טלקום באמצעות פקס מספר 072-2220058 או באמצעות דוא"ל לכתובת gtpniyot@golantelecom.co.il

4. המוקד יפעל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.

5. השירות עצמו ניתן ללקוח ללא עלות.

6. הלקוח יהא רשאי לבקש מגולן להפסיק את השירות בכל עת באמצעות שליחת בקשה חתומה לפקס 072-2220058 או באמצעות דוא"ל לכתובת  gtpniyot@golantelecom.co.il- גולן תפסיק לספק ללקוח את השירות תוך 48 שעות ממועד קבלת בקשת הלקוח.

7. השימוש בשירות כפוף להוראות הסכמי ההתקשרות של הלקוח עם גולן, לרבות התנאים הכלליים לאספקת שירותי רט"ן על ידי גולן ולרבות אחריותה של גולן בגין השירותים המסופקים על ידה.

הגבלות על השירות

8. השירות ניתן בשפות עברית וערבית בלבד.

9. זמן ההמתנה המשוער להקראת המסרון הינו כ- 5 דק' מרגע קבלתו במכשיר הלקוח.

10. השירות הינו לשימוש פרטי בלבד ואין להשתמש בו למטרות עסקיות ו/או מסחריות ו/או להעבירו לכל צד ג'. כמו כן אין לעשות בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון זה.

 

הגנת הפרטיות

11. השירות ניתן על ידי צד שלישי עבור גולן וממילא הוא יהיה חשוף לכל המידע הנוגע לשירות, לתכני בקשת הלקוח, הודעותיו והשיחות שיבצע והלקוח מסכים לכך.קראתי ואני מאשר את התקנון